Tăng kiềm KH Cbio

Thành phần:

  • Na2O, min……………….25%
  • SiO2, min…………………2%
  • Phụ liệu: Calcium oxide, Magnesium oxide, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide, Sodium silicate và Sodium borate vừa đủ.

Công dụng:

Bổ sung hệ đệm kiềm cho nước ao nuôi

Danh mục: