IODINE Cbio

Thành phần: 1 lít chứa

Iodine, min: ………………1,30-1,80%

Phụ liệu: Phosphoric acid, chất hoạt động bề mặt, nước và ethanediol vừa đủ.

Công dụng:

– Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật.

– Sát trùng dụng cụ, bể và ao nuôi.

Danh mục: